Tavaran maahantuonnin edellytyksenä on eräissä maissa ns. alkuperätodistuksen esittäminen. Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten vaatimusten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen).

Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus on määrämuotoinen lomake, jota käytetään Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välisessä kaupassa. Alkuperätodistuslomakkeita saa kauppakamarista maksutta kahtena kieliversiona: englanti - ranska - espanja ja englanti - ranska - arabia.

Asiakkaat hakevat vahvistusta alkuperätodistuksille ja muille dokumenteille sähköisen e-vientiasiakirjat.fi -palvelun kautta. Ainoastaan Qatariin menevät alkuperätodistukset toimitetaan kauppakamariin vahvistettavaksi paperiversioina. Paperisten alkuperätodistusten toimitukseen on varattava postitusaika, sähköiset todistukset saa pääsääntöisesti saman päivän aikana.

Siirry tästä e-vientiasiakirjat palveluun.

Tyhjiä lomakkeita e-vientiasiakirjapalvelua varten voi tilata kauppakamarista osoitteesta vientiasiakirjat@ostro.chamber.fi

Lisätietoja Keskuskauppakamarin ylläpitämältä kauppakamari.fi-sivustolta.