Österbottens handelskammares årsberättelse 2017 har publicerats.