Österbottens handelskammares årsberättelse 2016 har publicerats.