Kauppakamari julkaisee jokaisessa uutiskirjeessään asiantuntijan kirjoittaman artikkelin ajankohtaisesta aiheesta. Artikkeleiden aiheet voivat liittyä yritysjuridiikkaan, verotukseen tai yrityksen talouskysymyksiin. Uutiskirjeissä julkaistut artikkelit löydät koottuna tältä sivulta. Artikkeleiden kirjoittamisesta vastaavat EY:n, KPMG:n ja PwC:n asiantuntijat.

6/2017, PwC
Kuusi vinkkiä, joilla voit vaikuttaa neuvonantajakuluihin yrityskaupassa

5/2017, KPMG
Käytännön kokemukset uudistetusta kirjanpitolaista

4/2017, EY
Verohallinnolta uusi ohje työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotuksesta

3/2017, PwC
Osinkoverotus muutospaineessa

2/2017, KPMG
Arvonlisäverotuksen seuraamusmaksuihin muutoksia

1/2017, EY
Kotimaisessa kirjanpidossa merkittävä muutos johdannaisten käsittelyssä

9/2016, PwC
Hallituksen jäsenen vastuu

8/2016, KPMG
Maksuperusteinen alv-menettely tuo helpotusta pienyrityksille

7/2016, EY
Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen veromuutoksia

6/2016, PwC
Perintö- ja lahjaverotukseen esitetään muutoksia

5/2016, KPMG:
Henkilöstöriskien hallinta työoikeudellisin keinoin

4/2016, EY:
Sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksenä yritystoiminnan jatkaminen

3/2016, PwC:
Data-analyysit liiketoiminnan tukena

2/2016, KPMG:
Kirjanpitolain uudistuksessa uusia mahdollisuuksia

1/2016, EY:
Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus etenee