Datateknik kurser

Inom datateknik har vi både heldagskurser i form av närundervisning och kortare nätbaserade kurser. De korta webbkurserna har sina egna underrubriker. Handelskammaren ordnar kurser inom olika databehandlingsprogram både för nybörjare och för längre hunna.

Gå till topp