Handelskammarens handböcker för utrikeshandel är avsedda för dem som sköter utrikeshandel i praktiken. Handböckerna ger dig svar på vardagliga frågor. Handelskammarens medlemsföretag får beställa handböckerna till medlemspris, och som medlem sparar du rejält!

I handböckerna för utrikeshandel finns information om såväl transporter, gemenskapshandel som handel med tredje land. Du får till ditt bruk omfattande och aktuella handböcker som tar upp olika händelser, situationer och möjligheter. Handböckerna hjälper ditt företag att undvika varggropar inom utrikeshandeln.

Mer information på KauppakamariTieto.fi-tjänsten.