Medlemsavgift (€)

Antalet anställda

195

1 - 4 personer

225

5 -9 personer

325

10 - 19 personer

435

20 - 49 personer

640

50 - 99 personer

1200

100 - 249 personer

2100

250 - 499 personer

3070

500 - 999 personer

4655

1000 - personer

350

Föreningar och offentliga samfund

0,45 / per invånare

Kommuner