Keski-Pohjanmaan verokertymä noussut & Rani Plast luo hyvinvointia alueella, 14.11.2018
Keski-Pohjanmaan verokertymä - graafit
Pohjanmaan verokertymä - graafit
Rani Plastin verojalanjälki -graafi

Ulf Nylund handelskammarens nya ordförande, 13.11.2018

Handelskammarens Mellersta Österbottens fonder donerade till Centria, 12.10.2018

Österbottens handelskammare beviljar Itälä skola ett stipendium för utvecklandet av matematikundervisningen, 3.10.2018

Utlåtande för kommunikationsministeriets förslag till stomnät (på finska), 27.9.2018

Landets viktigaste trafikprojekt listade - fyra projekt med från Österbotten, 27.8.2018
Listan på trafikprojekten 2018 (på finska)

Pressmeddelande: Riksväg 8 hör till stomnätet, 28.6.2018 
Utredningsrapport: Valtatie 8 – vientiteollisuuden tuotantolinja (på finska)

Handelskamrarna: Tillgången till kompetent personal kräver förändringar i utbildningssystemet, 4.6.2018
Utbildningsteserna

Handelskammarens Jakobstads fonder donerade till Novia, 21.5.2018

Handelskammarens Vasa fonder donerade till Novia, 9.5.2018

Handelskammarens Vasa fonder donerade 100 000 euro till VAMK, 7.5.2018

Nya Coastline har publicerats, 14.3.2018

Handelskammarens utredning: Det finns gott om sommarjobb för aktiva österbottniska ungdomar, 21.2.2018

Ställningstagande: Finland måste aktivt locka yrkeskunnig arbetskraft från utlandet, 15.1.2018

Pressmeddelande: Stormossen är årets Digitala språng 2017, 14.12.2017

Ställningstagande: Topeliusgymnasiets särskilda uppgift måste återupprättas 16.11.2017

Pressmeddelande om tillgångsprövningen som försvårar arbetsrelaterad invandring, 10.11.2017
Kauppakamarin linjaus: Suomi ei selviä ilman työperusteista maahanmuuttoa

Pressmeddelande om skatteutredning gjort av Centralhandelskammaren, 27.10.2017
Skatteutredning, på finska

Handelskamrarna: De viktigaste trafikprojekten är nu listade, 7.9.2017
Listan på trafikprojekten

Ställningstagande: Kvarken-projektet och farleden i Karleby måste säkerställas i budgetmanglingen, 16.8.2017

Ställningstagande: Smidigare tillståndsprocesser, 3.7.2017

Ställningstagande: Bristen på kunnig arbetskraft försvagar tillväxtmöjligheterna, 29.6.2017

Ställningstagande: Kompetent arbetskraft är avgörande för regionens framgång, 4.4.2017

Ställningstagande: Mera kompetens i de kommunala bolagens ledning, 13.3.2017

Ställningstagande: Riksväg 8 är en flaskhals i företagens verksamhet, 2.3.2017

Ställningstagande: Reformen av yrkesutbildningen lyckas tillsammans med företagen, 23.2.2017

Pressmeddelande: Österbottens handelskammares kommunalvalsprogram, 17.2.2017

Ställningstagande: Båtskatt, 10.1.2017