Revisorregistrets underhåll har övergått till Patent- och registerstyrelsen (PRS) från handelskamrarna 1.1.2016. Revisionsnämndens webbplats hittar du nu här: https://www.prh.fi/sv/revisionstillsyn/revisorsregistret.html