I varje nyhetsbrev publicerar handelskammaren en specialartikel om ett aktuellt ämne. Artiklarna är skrivna av specialister och behandlar företagsjuridik, beskattning eller företagsekonomi. Artiklarna som publicerats i nyhetsbrevet finns samlade på den här sidan. Sakkunniga inom EY, KPMG och PwC ansvarar för innehållet i artiklarna.

7/18, KPMG
Ändring i indelningen av bolagens inkomstkällor (på finska)

6/18, EY
Ny lag ger ökat skydd av företagshemligheter (på finska)

5/18, PwC
Syskonens ställning vid generationsskiften

4/18, KPMG
EU:s dataskyddsförordning på kommande, är du redo? (på finska)

3/18, EY
Enklare regelverk för bedömning av skattefria personalförmåner

2/18, PwC
Beskattningen av ärvda kapitaliseringsavtal förändras

1/18, KPMG
Ändringar i mervärdesbeskattningen vid import och näthandel (på finska)

9/17, PwC
Mina fem viktigaste insikter gällande kundupplevelser

8/2017, KPMG
Ändringar i beskattningsförfarandet (på finska)

7/2017, EY
Digitalisering av bokföringen

6/2017, PwC
Sex tips med vilka du kan påverka rådgivaravgifter vid företagsförvärv

5/2017, KPMG
Praktiska erfarenheter av den nya bokföringslagen (på finska)

4/2017, EY
Skatteförvaltningens nya anvisning gällande beskattning av prestationer som anknyter till ett avslutat anställningsförhållande

03/2017, PwC 
Dividendbeskattningen under reformtryck

02/2017, KPMG
Ändringar i påföljdsavgifterna för mervärdesbeskattningen (på finska)

01/2017, EY
Betydande förändring i inhemsk bokföring gällande behandling av derivat