Trafikutskottet

Kompetensutskottet

ICT-utskottet

Österbottens handelskammare har följande lokala utskott:

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARAVDELNING

Fondutskottet, ordförande: verkställande direktör Kimmo Peuranto, Mellersta Österbottens Andelsbank 
Serviceutskottet, ordförande:
Industriutskottet, ordförande: Administrative director, Ulrika Ahlbäck, Rani Plast Ab


JAKOBSTADS HANDELSKAMMARAVDELNING

Fondutskottet, ordförande: kommerseråd, verkställande direktör Peter Boström, Datic Ab 
Serviceutskottet, ordförande:
Industriutskottet, ordförande: Administrative director, Ulrika Ahlbäck, Rani Plast Ab


VASA HANDELSKAMMARAVDELNING

Fondutskottet, ordförande: kontorschef Frej Björses, Handelsbanken
Industriutskottet, ordförande: verkställande direktör Pasi Tuominen, Wapice Oy