ATA carnet är ett internationellt tulldokument, med vilket man temporärt kan införa följande varor i de länder som anslutit sig till det allmänna tullavtalet ifråga

  • utställningsvaror
  • yrkesutrustning
  • kommersiella varuprover

Systemet underlättar och förenklar temporär tullfrihet. 78 länder har anslutit sig till ATA carnet -systemet.

ATA carnet

  • ersätter exportdokument i avgångslandet
  • ersätter nödvändiga tulldokument i det tillfälliga exportlandet
  • utgör en internationellt godkänd garanti, som täcker eventuell tullar och importskatter för varorna som förs in i landet.
  • fungerar också som varornas varupass

ATA carnetens giltighetstid är ett år. Carneterna beviljas av handelskamrarna i de länder som anslutit sig till avtalet. Handelskamrarna utgör tillsammans en garantikedja för tullavgifterna.

Avgiften baseras på det sammanlagda värdet av varorna som anges i varuförteckningen, samt antalet länder. Därtill skall den ansökande deponera en pant till handelskammaren, som fås tillbaka i samband med att den rätt använda carneten returneras till handelskammaren. Handelskammarens medlemmar får ATA carneter till halva priset.

Handelskammaren beviljar ATA carneter till företag i den egna regionen. På basen av ansökan sammanställer handelskammaren den egentliga ATA carneten. Leveranstiden på en ATA carnet är fem arbetsdagar.

Mera information och ansökningsblankett från www.atacarnet.fi (på finska).