Kauppakamariaamiainen: Compliance – från börda till tillväxt

Upplever du att regelbördan har övertaget och att du inte kan fokusera på verksamheten? Då är detta något för dig.

Det har aldrig varit mer utmanande att hantera all reglering. Regelströmmarna ställer allt högre krav på företaget och ledningen, vare sig det är fråga om produktkrav, penningtvätt, GDPR, hållbarhetskrav, arbetarskydd, beställaransvar eller FinTech-reglering. Compliance, eller regelefterlevnad, är idag en av de viktigaste delarna av varje företags verksamhet. Bristande Compliance kan fälla företaget, men rätt regelverkshantering skapar förutsättningar för tillväxt. Kom med och lär dig vad Compliance är, varför Compliance är nödvändigt och hur ni lyckas med Compliance.

Program

Inledning
Direktör Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare

Compliance – från börda till tillväxt
Legal & Compliance Officer, jur.mag. Tobias Björkström , GRIT Risk & Compliance

Vasa-baserade GRIT Risk & Compliance erbjuder lösningar inom regelefterlevnad med speciell tyngdpunkt på personuppgiftshantering och dataskydd, hållbarhet, företagsstyrning samt finansmarknadsreglering.

Esitykset pidetään ruotsiksi mutta kysymyksiä voi esittää suomeksi.

Etunimi* Sukunimi* Yritys* Puhelin* Sähköposti* Erityisruokavalio Muuta

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN