Välimies­menettely

Välimiesmenettely on tehokas yritysten välisten riitojen ratkaisukeino vaihtoehtona tuomioistuinmenettelylle. Välimiesmenettelyssä riidat ratkaistaan nopeasti ja asiantuntevasti. Välimiesmenettelyä käytetään erityisesti elinkeinoelämän piirissä. Menettely soveltuu ainoastaan sellaisiin riita-asioihin, joissa sovinto on sallittu.
Lisätietoja välimiesmenettelystä välimieslautakunnan sivuilta.