Hybridkurs: Aktiebolagets styrelse – uppgifter, roll och ansvar

En välfungerande styrelse är en tillgång för ett aktiebolag. Vilken är styrelsens roll, uppgifter och ansvar? I bolagets verksamhet är bolagets ledning tvungen att fatta beslut och ta risker även i osäkra situationer. Under denna eftermiddag går vi igenom vilka uppgifter, vilken roll, vilka utmaningar och vilket ansvar styrelsen i ett aktiebolag har. Du får också tips om hur styrelsearbetet kan organiseras för att fungera på bästa möjliga sätt.

Kursen riktar sig till dig som redan sitter i en styrelse eller är intresserad av styrelsearbete.

Program

11.15 Lunch och anmälan

12.00 Kursen börjar

Aktiebolagets organisation
*Bolagsstämman och ägarens roll
*Styrelsen
*Vd
*Revisor

Styrelsens uppgifter; formella krav
• Ansvarsområden
* Ordförande
• Styrelsens tystnadsplikt

Bolagets syfte; ägande och ägarstrategi
* Hur märks ägarens målsättningar i styrelsens verksamhet?
* Ägardirektiv
• Aktieägaravtal

Styrelsearbetet i praktiken
• Samverkan med ägaren
• Betydelsen av styrelsens sammansättning
• Styrelsearbetet i olika typer av bolag och i olika utvecklingsskeden
• Styrelsen och bolagets strategi
• Rapportering och uppföljning
• Mötesförberedelser och -rutiner
• Dynamiken styrelse/ordförande – vd
• Arbetet mellan möten

Resultatinriktat styrelsearbete
• Tyngdpunkter i styrelsearbetet
• Nytänkande och trender
• Krävande situationer och utmaningar

Styrelsens ansvar
• I vilka situationer och på vilket sätt kan bolagets ledning bli ersättningsskyldig?

16.00 Kursen avslutas
14.00 Kaffepaus

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Kursen ordnas som hybridkurs.  Uppge vid anmälan om du deltar på plats eller distans via teams.

Kursen ordnas i samarbete med Västra Nylands handelskammare och Ålands Näringsliv.

På hybridkurserna är det möjligt att ändra om sitt deltagande från distans till på plats, eller vice versa, fram till kursens sista anmälningsdag.

Annulleringsvillkor.

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN