Aktiebolagets styrelse – uppgifter, roll och ansvar

En välfungerande styrelse är en tillgång för ett aktiebolag. Vilken är styrelsens roll, uppgifter och ansvar? I bolagets verksamhet är bolagets ledning tvungen att fatta beslut och ta risker även i osäkra situationer. Under denna eftermiddag går vi igenom vilka uppgifter, vilken roll, vilka utmaningar och vilket ansvar styrelsen i ett aktiebolag har. Du får också tips om hur styrelsearbetet kan organiseras för att fungera på bästa möjliga sätt.

Kursen riktar sig till dig som redan sitter i en styrelse eller är intresserad av styrelsearbete.

Program

11.15 Lunch och anmälan

12.00 Kursen börjar

Aktiebolagets organisation
*Bolagsstämman och ägarens roll
*Styrelsen
*Vd
*Revisor

Styrelsens uppgifter; formella krav
• Ansvarsområden
* Ordförande
• Styrelsens tystnadsplikt

Bolagets syfte; ägande och ägarstrategi
* Hur märks ägarens målsättningar i styrelsens verksamhet?
* Ägardirektiv
• Aktieägaravtal

Styrelsearbetet i praktiken
• Samverkan med ägaren
• Betydelsen av styrelsens sammansättning
• Styrelsearbetet i olika typer av bolag och i olika utvecklingsskeden
• Styrelsen och bolagets strategi
• Rapportering och uppföljning
• Mötesförberedelser och -rutiner
• Dynamiken styrelse/ordförande – vd
• Arbetet mellan möten

Resultatinriktat styrelsearbete
• Tyngdpunkter i styrelsearbetet
• Nytänkande och trender
• Krävande situationer och utmaningar

Styrelsens ansvar
• I vilka situationer och på vilket sätt kan bolagets ledning bli ersättningsskyldig?

16.00 Kursen avslutas
14.00 Kaffepaus

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Kursen ordnas som hybridkurs.  Uppge vid anmälan om du deltar på plats eller distans via teams.

Kursen ordnas i samarbete med Ålands Näringsliv.

Annulleringsvillkor.

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN