Distanskurs: Aktuellt om moms

På kursen behandlas ändringar i momslagen samt aktuell rätts- och skattepraxis gällande både försäljningens moms och inköpsavdrag.

Program

Ändringar på gång
• skattefri försäljning och import av varor för att bekämpa corona-epidemin
• gränsen för ringa verksamhet
• effekter av brexit
• ändringar gällande internationell handel från och med 1.7.2021
• ändringar i momsdeklarationerna skjuts fram

Anvisningar och rättspraxis gällande inrikes försäljning
• uppdaterad anvisning gällande resebyråbranschen
• moms på eget bruk
• momsfrågor gällande fastigheter och byggande
• skattepliktiga fastighetsöverlåtelser
• momsbeskattningen av parkeringsverksamhet
• momsbeskattning av allmännyttiga samfund
• aktuella avgöranden i hfd och centralskattenämnden

Momsavdrag och avdragsbegränsningar

Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen. Föreläsningen bandas ej.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN