Ändringar gällande bygganmälningar

Anmälningarna om byggande kommer att ändras från och med november 2019. Ändringarna gäller både företag och hushåll. De anmälningar som hittills getts via lomake.fi ska i fortsättningen ges via MinSkatt. För företagens del påverkas anmälningarnas innehåll och mängden uppgifter som ska anges minskar. På kursen går vi igenom höstens ändringar samt andra aktuella frågor gällande bygganmälningarna.

Obs! På förmiddagen hålls kursen Aktuellt om moms. Du kan delta i båda kurserna till heldagspriset 360 € (medlemspris), 450 € normalpris. Moms 24 % tillkommer.

Program

12.00-13.00 Lunch och anmälan

13.00 Allmänna ändringar gällande förfarandet under hösten 2019

Uppgifter om entreprenader
– Vilka arbeten gäller det?
– Ändringar gällande begreppet byggtjänst
– För vilka månader ska uppgifter lämnas?
– Ändringar hösten 2019

Uppgifter om arbetstagare
– Vad är en gemensam byggarbetsplats
– Vem ska lämna uppgifter till skatteförvaltningen?
– Huvudentreprenörens skyldighet att föra arbetstagarregister
– Ändringar hösten 2019

Hushållens skyldighet att lämna uppgifter
– Ändring från 1.11.2019

16.00 Kursen avslutas

14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar lunch, eftermiddagskaffe och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN