Ändringar och aktuellt i mervärdesskatt

Kom med och lyssna på aktuella förändringar i momsen och uppdatera dig om skattepraxisen.

Preliminärt innehåll:

Momsändringar på gång

  • Ändringar i skattesatserna
  • Ändringar gällande mikroföretag 1.1.2025
  • Ändringar i momsdirektivet från 5.4.2022
  • Ändring gällande momsavdrag för fastighetsinvesteringar
  • Ändringar i moms-redovisningssystemet

Försäljningens moms

  • uppdateringar i Skatteförvaltningens anvisningar samt övrig skattepraxis
  • rättspraxis från HFD och centralskattenämnden

Moms-avdrag eller inte?

  • moms-avdragsrätt och avdragsbegränsningar
  • avdrag för fastighetsinvesteringar

Särskilda frågor gällande EU-handeln

Annulleringvillkor