Behärska avtalsfrågor och den nya arbetstidslagen

Det här är kursen för dig som i din ansvarsposition eller roll som förman funderat över företagets avtalsfrågor och vad man behöver beakta när man ingår avtal. Under eftermiddagen följer en djupdykning i nya arbetstidslagen och de centrala ändringar som väntas träda ikraft fr.o.m. januari 2020.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Avtalsbundenhet
• Offerter
– När blir man bunden av en offert?
– Hur kan vi göra ändringar i en offert?
– Hur du undviker fallgroparna redan från början

• Muntliga och konkludenta avtal
– När blir man bunden av muntliga löften eller genom sitt handlande?
– Vad är egentligen avtalets innehåll?

• Hantering av bluffmakare
– Hur hantera falska påståenden om att du gjort beställningar i företagets namn

Skriva avtal
• Avtalets systematik
– Hur man bygger upp ett avtal
– Vanliga misstag i avtal
• Standardvillkor
– Förenkla avtalsskrivningen med standardvillkor
• Vad kostar ett avtalsvillkor?
– DIY eller köpa ett färdigt paket?

Avtalsbrott och påföljder
• Hur man flyttar fram företagets positioner i fall av fel eller dröjsmål
– Identifiera och reglera era risker
• Vad gäller om man inte avtalat annat?
– Felansvar, dröjsmål och påföljder enligt finsk köplag

Nyheter i arbetstidslagen
• Nya arbetstidslagen
– Vem berörs av ändringarna och hur ser övergångsbestämmelserna ut?
– Arbetstidslagen i ett nötskal

• De centrala nyheterna och deras effekt
– Förlängning av ordinarie arbetstid
– Ny form av flexibel arbetstid
– Beredskapstid
– Arbetstidsbank
– Lokala avtal

15.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
13.45 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor
Anmälningar till kursen är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

Villkor för att kursen ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.

 

 

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN