Bokförarens dag

Under 2019 verkställs flera ändringar som inverkar på företagets redovisning; bland annat slopas kravet på aktiekapital för aktiebolag, en ny lag om nätfakturor har trätt i kraft och den personliga inkomstkällan för aktiebolag slopas från skatteåret 2020. I fråga om momsbeskattningen ändras bland annat skattesatsen på digitala tidningar och böcker från 1.7.2019. Bokförardagen tar också upp aktuella frågor gällande bokslutspresentation och företagsbeskattning.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Bokslut och bokföring
• Bokslutsdokument
• Bokslutsprinciper
• Aktuellt från Bokföringsnämnden
• Slopat minimikapital för aktiebolag
• Skyldighet att upprätthålla förteckning över ägare och förmånstagare
• Ändrade gränser för revision?
• Ny lag om nätfakturor från 1.4.2019

Företagsbeskattningen 2019
• Inkomstregistret; hur ska systemet utvecklas?
• Dividendutdelning och dividendbeskattning
– bl.a. Hfd 17.4.2019
• Inkomstkällor 2020
• Aktuell rättspraxis
• Harmoniseringsanvisning för 2018
• Representations- eller reklamgåva?
• Anvisning om överlåtelse av andelar i personbolag
• Ändringar gällande bygganmälningar 1.11.2019
• Ändring gällande sjukförsäkringsavgift i samband med källskatt

Moms-ändringar på gång
• Momshanteringen av värdesedlar och andra betalningsmedel 1.1.2019
• Ändring gällande arvoden till artister
• Skattesatsen för digitala tidningar och böcker
• Utlänningars momsregistreringsplikt från 1.5.2019
• Skattegrunden vid grynderverksamhet
• Nya momsblanketter planeras

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN