Bokförarens dag

Under 2019 verkställs flera ändringar som inverkar på företagets redovisning; bland annat slopas kravet på aktiekapital för aktiebolag, en ny skyldighet att upprätthålla förteckning över företagets förmånstagare införs och den personliga inkomstkällan för aktiebolag slopas från skatteåret 2020. I fråga om momsbeskattningen infördes ett nytt regelverk gällande värdesedlar från 1.1.2019. Bokförardagen tar också upp aktuella frågor gällande bokslutspresentation och företagsbeskattning.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00
• Bokslut och bokslutspresentation
– Bokslutsinnehåll och bokslutsdokument
– Bokslutsprinciper
– Aktuellt från Bokföringsnämnden
– Slopat minimikapital för aktiebolag
– Skyldighet att upprätthålla förteckning över ägare och förmånstagare
– Ändrade gränser för revision?

• Företagsbeskattningen 2018 – 2019
– Inkomstregistret; hur ska systemet utvecklas ?
– Dividendutdelning och dividendbeskattning
– Inkomstkällor 2020
– Aktuell rättspraxis
– Harmoniseringsanvisning för 2018
– Representations- eller reklamgåva?
– Tilläggsförskott för 2018 och 2019

• Moms-ändringar på gång
– momshanteringen av värdesedlar och andra betalningsmedel 1.1.2019
– ändring gällande arvoden till artister
– skattesatsen för digitala tidningar och böcker

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN