Distanskurs: Aktiebolagets bokslut

Kursinnehåll
Vi behandlar uppgörande och utnyttjande av bokslut.

Ena förmiddagen diskuterar vi hur man ordnar den löpande
bokföringen så att man effektivt kan göra bokslut, och går
igenom de val och ställningstaganden man kan och bör göra
då man uppgör bokslutet.

Andra förmiddagen ser vi på hur informationen i bokslutet
används och analyseras som grund för olika slags beslut, med
fokus på ekonomiska nyckeltal och värdeskapande.

Anmäl dig till distanskursen.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN