Distanskurs: Aktuellt om lokala avtal

Kollektivavtal, lokala avtal och arbetsavtal – vad är vad och hur går man till väga för att avtala om villkor på arbetsplatsen?
Lokala avtal är ett samlingsbegrepp som innefattar både större och mindre överenskommelser på arbetsplatsen. Lokala avtal är som bäst ett verktyg för att anpassa regelverket för den egna verksamheten och samtidigt motivera arbetstagarna. I värsta fall kan lokala avtal vara lagstridiga, ge upphov till tvister och äventyra verksamheten.

Hur undviker man de vanligaste fallgroparna? Ingående av lokala avtal är kopplat till en mängd praktiska och juridiska fallgropar som arbetsgivaren bör vara medveten om för att kunna undvika. Det är vanligt att avtala lokalt om exempelvis arbetstidsarrangemang, men hur är det, kan man lokalt avtala om bättre eller sämre villkor jämfört med kollektivavtalet? Behöver man tillämpa ett kollektivavtal för att avtala lokalt? Kan lokala avtal uppstå bara för att ”vi alltid gjort så här?’’

Preliminärt program

Vad är lokala avtal?

 • Lokalt avtal som begrepp
 • För- och nackdelar med lokala avtal
 • Var går gränsen för vad arbetsgivaren ensidigt får bestämma om

Lag, kollektivavtal eller lokala avtal?

 • Vad är skillnaden och vad ska man följa?
 • Vilka möjligheter har arbetsgivaren att välja mellan dessa?

Lokala avtal – för vem, när och hur?

 • Vem omfattas av lokala avtal?
 • Vem kan ingå lokala avtal och hur gör man det?
 • Formkrav

Tips avseende de vanligaste lokala avtalen – vad kan man avtala om?

 • Arbetstidsarrangemang – flextid och arbetstidsbank
 • Semesterfrågor, bland annat semesterersättning
 • Frågor i anknytning till vilotider

Ändring av lokala avtal

 • Ensidigt förfarande eller förhandlingar?
 • Uppsägning av lokalt avtal
 • Vad händer om en överenskommelse inte nås?

  Vaikuta ja verkostoidu

  – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN