Distanskurs: Aktuellt om mervärdesskatt

Utbildningen behandlar aktuell skattepraxis på basis av Skatteförvaltningens anvisningar, rättspraxis gällande avdragsrätt och skatt på försäljning samt de ändringar gällande distansförsäljning (varuförsäljning till konsumenter i utlandet) som trädde i kraft 1.7.2021. Vi diskuterar också kommande ändringar gällande mervärdesbeskattningen och tar upp eventuella förhandfrågor från deltagarna.

Preliminärt program

Försäljning i Finland samt avdragsrätt (bl.a):
• Frågor gällande fastighetsöverlåtelser
• Övrig skattefri försäljning
• Skatt på eget bruk
• Förutsättningar för momsavdrag
• Avdragsbegränsningar
• Aktuella anvisningar från Skatteförvaltningen
• Aktuell rättspraxis

Ändringar i mervärdesskattelagen 1.7.2021
• Slopad skattefrihet för import
• Nytt regelverk för internationell varuförsäljning till konsumenter
• Ändringar gällande internationell försäljning av tjänster
• Den särskilda ordningen för momsredovisning
• Ålands skattegräns

Kommande ändringar gällande momsbeskattningen

Förhandsfrågor från deltagarna

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN