Distanskurs: Avtal för vd, chefer och personer i ledande ställning

När man ingår avtal med chefer, verkställande direktören och andra personer i ledande ställning gäller det att tänka till lite extra. Under denna förmiddag går vi igenom vad man särskilt behöver tänka på när man ingår dylika avtal och hur man undviker vanliga fallgropar. Du får bland annat svar på hur VD- och chefsavtal dels skiljer sig från varandra, hur dessa skiljer sig från vanliga arbetsavtal och vad man behöver överväga när man ingår avtal med personer i ledande ställning. Du kommer också att få svar på i vilka situationer man kan avvika från arbetslagstiftningen t.ex. i fråga om arbetstid och hur centrala arbetsvillkor kan utformas. Vi går även igenom praktiska tips och domstolens praxis.

Program

VD-avtal

– Vilka regler gäller för en VD?

 • Arbetslagstiftningens tillämpning på VD
 • Hur skiljer sig ett VD-avtal från ett vanligt arbetsavtal och varför lönar det sig att ingå ett VD-avtal?

– Vilka villkor bör man avtala om och hur?

 • Arbetsuppgifter
 • Arbetstid och övertidsersättning
 • Semester
 • Lön och vederlag, hur bestämmer man dessa?
 • Pensionsförmåner
 • Uppsägning
 • Konkurrensförbud och sekretessplikt
 • Know-how och immateriella rättigheter
 • Datasäkerhet och e-post
 • Andra särskilda villkor

– Ändring och avslutande av VD-avtal

 • Hur ska man ändra ett VD-avtal?
 • Hur avslutar man ett VD-avtal?

Avtal för andra chefer och personer i ledande ställning

– Vilka regler gäller för chefer och personer i ledande ställning?

 • Arbetsavtalslag
 • Arbetstidslag
 • Annan arbetslagstiftning
 • Hur skiljer sig ett chefsavtal från ett vanligt arbetsavtal och VD-avtal?
 • Tillämpning av kollektivavtal på chefer och personer i ledande ställning

– Vilka villkor bör man avtala om och hur?

 • Prövotiden och dess betydelse
 • Arbetsuppgifter
 • Arbetstid och arbetstidsformer
 • Övertid
 • Plats för arbetets utförande
 • Uppsägningstid
 • Konkurrensförbud och sekretessplikt
 • Behovet av särskilda villkor beroende på den egna verksamheten

– Ändring och avslutande av ett chefsavtal

 • Hur ändrar man ett avtal med en chef?
 • Hur avslutar man ett chefsavtal?
 • Omplacering – vad innebär det?

Praktiska tips och fallgropar
– Vad säger domstolen?
– Praktiska tips och fallgropar

Annulleringsvillkor

  Vaikuta ja verkostoidu

  – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN