Distanskurs: Bokförarens dag

Preliminärt program

Bokföring och bokslut
– aktuellt om bokslutet
– hur hanteras rundradioskatt eller medieavgift i ett ab:s bokslut?
– hur beaktas coronastöd i bokslutet?
– bokföringsnämndens senaste utlåtanden
– vad händer med revisionsplikten?

Näringsbeskattning
– aktuella anvisningar från Skatteförvaltningen
– ändringar gällande avdragsrätten för avskrivningar från 1.1.2021
– extra avdrag för forskning och utveckling
– dubbla avskrivningar 2020 – 2023
– hantering av övriga tillgångar i ett ab:s näringsbeskattning

Övriga frågor; bl.a
– ändringar i momslagen från 1.7.2021

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN