Distanskurs: Distansarbetets juridiska ABC

I och med coronapandemin övergick många med kort varsel till distansarbete, och så kommer det kanske delvis att förbli. Men vilka regler gäller egentligen för distansarbete? Hur ska man tänka för att undvika bekymmer och hur gör man om bekymmer redan uppstått? På kursen ”Distansarbetets juridiska ABC”, går vi igenom vanliga frågeställningar kring distansarbete och ger tips om hur man som arbetsgivare ska agera för att undvika och hantera problem. Kan man begränsa distansarbetesmöjligheten och när? Hur ska ett avtal om distansarbete se ut och vad bör det innehålla? Hur ska man tänka kring rapportering och övervakning? Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetarskyddet vid arbete på distans? Dessa och många andra frågor får du svar på under kursen.

Program

Förutsättningar för distansarbete
•  Vad är distansarbete?
•  När finns det förutsättningar för distansarbete?
•  Hur och på vilket sätt kan distansarbete ordnas?
•  Måste man ge alla möjlighet till distansarbete?

Avtal om distansarbete
•  Behövs det ett avtal? Varför?
•  Vilka villkor ska man komma överens om?
•  Praktiska tips

Övervakning och rapportering
•  Vilka är arbetsgivarens möjligheter att övervaka distansarbete?
•  Vad gäller i fråga om rapportering?
•  Praktiska tips

Försäkringsfrågor
•  Vilka olycksfall täcks av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring?

Arbetarskydd
•  Vad gäller i fråga om arbetarskydd?

Hur och när kan man avsluta möjligheten till distansarbete?
•  Hur och när kan man avsluta ett distansarbetsavtal/en överenskommelse om distansarbete?
•  Vad gäller när man avslutar?
•  Praktiska tips

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor

 

 

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN