Distanskurs: Ekonomiförvaltning i bostadsaktiebolag

Preliminärt program

Bokförings- och bokslutsfrågor för bostads- och fastighetsbolag

Om ekonomiförvaltning i bostadsaktiebolag
• Arbetsfördelning mellan styrelse och disponent

Bokföring i bostads- och fastighetsaktiebolag
• Hyror, vederlag och kapitalvederlag
• Låneskötsel

Bokslut
• Verksamhetsberättelse
• Vederlagskalkyler
• Budgetjämförelse

Bokslutets specialproblem
• Överföringar till fonder
• Bostadshusreservering
• Avskrivningar
• Aktivering av reparationskostnader

Förhandsfrågor från deltagarna

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN