Distanskurs: Förbättra din kommunikation – använd digitalt kroppsspråk

Uppskattningsvis 60–70 % av teamkommunikationen sker redan via digitala kanaler. Vad händer med vår kommunikation och vårt samarbete då största delen sker med hjälp av teknologi av något slag? I den digitala arbetsmiljön fungerar kroppsspråk så som vi känner det sällan. För att kommunikation och interaktion ska ske på bästa sätt då distansen ökar och vi kommunicerar via digitala kanaler, behövs förståelse och nya kunskaper.

I denna utbildning behandlas det så kallade digitala kroppsspråket på distansmöten och i digital arbetsmiljö. Du får kunskap, idéer och tips, som du har nytta av i dina egna distansmöten, och kan utveckla kommunikationen och samarbetet smidigare, rikare och tydligare.

Teman som behandlas:

  • Kroppsspråkets betydelse i kommunikation och dess särdrag i digital arbetsomgivning
  • Känn igen ditt eget sätt att använda kroppsspråket i digitala sammanhang
  • Undvik missförstånd och tolkningar
  • Hur ser icke-verbal kommunikation ut i skrift?
  • Konkreta tips hur du kan utveckla digitalt kroppsspråk på distansmöten
  • I kursen ingår även interaktiva delar, reflektionsuppgifter och gruppdiskussioner.

Utbildare

Kati Lanu, Timanttia Consulting Oy, är coach, utbildare, faciliterare och arbetshandledare (STOry). Hon arbetar tillsammans med team och ledare, speciellt vad gäller teman som distans- och hybridledarskap, coachande ledarskap, kommunikation, samarbete, gemenskap, vi-anda och självledarskap. Kati har lång erfarenhet i expert- och teamorganisationer i ledar- och chefsroller samt av strategiutveckling, konceptplanering, transformationsprocesser, distansledarskap och ledarskap av utspridda team.

Annuleringsvillkor

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN