Distanskurs: Företagens avdragsrätt i beskattningen

Under förmiddagens distanskurs går vi igenom företagens avdragsrätt enligt näringsskattelagen och moms-avdragsrätten.

Avdragsrätt enligt näringsskattelagen
• Allmänna principer
• Avdragsbegränsningar, bland annat
– Representation
– Betalningar av straffkaraktär
• Särskilda avdrag
– Avskrivningar och nedskrivningar
– Reserveringar

Moms-avdragsrätt
• Allmänt
• Formella krav
• Avdragsbegränsningar, bland annat
– Bilar
– Personalrelaterade anskaffningar

Annuleringsvillkor

 

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN