Distanskurs: Framgångsrikt ledarskap på distans

I det här webinariet tittar vi närmare på vad distansarbete, och distansledarskap är samt hur det påverkar teammedlemmar och ledaren. Vad händer i ett team som jobbar på distans, hur påverkas teamet som helhet och medarbetarna individuellt? Hur påverkas ledaren/chefen, och hur påverkar distansarbetet det dagliga ledarskapet?

Teori, fakta och praktiska exempel kombineras med tips och råd för det dagliga arbetet och distansledarskapet. Efter webinariet har du en ökad förståelse för vad distansarbete är, hur det påverkar teamet och medarbetarna. Du får även med dig praktiska tips och verktyg som du kan använda i ditt dagliga jobb.

Program
12.45 Inloggnning
13.00 Webinariet inleds
14.00 Webinariet avslutas

Agendan för webinariet är:

• Hörnstenar för distansledarskap
• Uppföljning av arbete och stöd
• Gemensamma arbetssätt
• Verktyg och program
• Socialt stöd och umgänge online

Materialet skickas till deltagarna per e-post efter kursen.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN