Distanskurs: Handelskammarens coaching nätverk

Handelskamrarna i Västra Nyland, Åland och Österbotten arrangerar tillsammans ett coaching nätverk med den erfarna ledarskapscoachen Peter Höckert.

Vad är coaching?
Coaching är en metodik som innefattar frågor, speglingar, stöd och utmaningar.
Coaching går främst ut på att via samtal och relevanta frågor inspirera och lyfta fram möjligheter och alternativ för den som coachas. Målet är att den coachade skall utveckla sitt tänkesätt och få en insikt i hur hen kan uppnå sina uppsatta mål genom att använda egna kunskaper och de resurser som finns till förfogande.

I coaching nätverket ingår tre individuella träffar med coachen och tre gemensamma nätverksträffar. Alla träffar sker online och vi bestämmer tillsammans vilka teman som vi diskuterar på nätverksträffarna. Kursen är interaktiv och ett forum där du ger och får tips samt stöd av deltagarna. Ta chansen att jobba med personlig utveckling samtidigt som du breddar ditt nätverk!

Den första introduktionsträffen hålls onsdagen. 27.1. kl. 13-14. Först därefter gör du en bindande anmälan. Vi har ett begränsat antal platser så säkra din plats så fort som möjligt genom att anmäla dig till introduktionstillfället som inte binder dig vid en fortsättning! Anmälning här senast 25.1.

Kursens pris är 950 € + moms 24%/deltagare och omfattar följande moduler:

• 1 x introduktions träff
• 3 x coaching sessioner med Peter Höckert
• 3 x nätverksträff online med facilitator

Tillsammans med coachen kommer du överens om när coachingsessionerna hålls.
Nätverksträffarna hålls enligt följande tidtabell på Teams: 17 februari, 24 mars och 21 april kl. 13-14.30.

Peter Höckert är certifierad Ledarcoach och Affärscoach. Certifiering: EMCC Quality Award EQA Practitioner. Han har i praktiken arbetat med affärsmannaskap och säljande kommunikation inom näringslivet i närmare 30 år.
I 20 år har Peter genomfört föreläsningar och vidareutvecklingsprojekt för företag och organisationer i Norden.

Tilläggsuppgifter fås av: Katarina Kecklund, katarina.kecklund@chamber.fi eller tfn 040 483 5019

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN