Hybridkurs: Handelskammarens skattedag

På skattedagen får du den nyaste informationen om beskattning och bokföring. Passa samtidigt på att utbyta erfarenheter med kollegor från andra företag.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Nytt i företagsbeskattningen och budgetlagarna

Aktuellt om skatteplanering
– Utdelning, dividender
– SVOP returnering

Bildande av holdingbolag
– aktiebyte
– verksamhetsöverlåtelse

Erfarenheter av förvärvskällor
– Gruppering av övriga tillgångar

Aktuellt inom bokföring och redovisning
– Bokföringsnämndens senaste utlåtanden och allmänna anvisningar
– Bokföring och beskattning av fasta driftsställen

Aktuella rättsfall

Q & A

Koncerninterna prissättningsfrågor

Aktuellt om moms
– ändringar i momslagen
– beslut från HFD och centralskattenämnden

Kommentarer kring Skatteförvaltningens anvisningar:
– nya anvisningar:
• Böter och domstolskostnader som arbetsgivaren betalar för en arbetstagare (23.6.2021)
• Det särskilda förfaringssättet i moms (15.6.2021)
• Koncernavdrag (2.6.2021)
– uppdaterade anvisningar
• Förskottsinnehållning på dividend (5.8.2021)
• Momshantering av internationella tjänster (1.7.2021)
• Momshantering vid EU-varuförsäljning (28.6.2021)
• Distansförsäljning av varor (28.6.2021)
• Koncernbidrag (8.6.2021)
• Mutor och vissa andra utgifter i företagsbeskattningen (31.5.2021)
• Kostnader för arbetsresor (21.5.2021)
• Ansökan om momsplikt för fastighetsuthyrning (20.5.2021)

16.00 Kursen avslutas
14.00 Kaffepaus

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Kursen ordnas som hybridkurs. Uppge vid anmälan om du deltar på plats eller distans via teams. På hybridkurserna är det möjligt att ändra om sitt deltagande från distans till på plats, eller vice versa, fram till kursens sista anmälningsdag.

Vi anpassar oss hela tiden efter myndigheternas rekommendationer gällande arrangerandet av evenemang. Om direktiven ändras så strävar vi efter att ordna kurserna på distans. Ifall du har symptom på Covid-19, även lindriga sådana som halsont, hosta, snuva eller feber så ber vi dig att stanna hemma. Vi är flexibla i våra annulleringsvillkor.

Annulleringsvillkor

 

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN