Distanskurs: Handelskammarens skattedag

På skattedagen får du den nyaste informationen om beskattning och bokföring. Under kursdagarna går vi igenom budgetlagarna och de kommande förändringarna inom mervärdesbeskattningen. Av bokslutsfrågorna behandlas bl.a. upplysningar gällande covid-19 och bolagets fortsatta drift.

Denna gång ordnas Skattedagen som distanskurs via Teams och kursen är uppdelad på två dagar.

Program

18.11 kl. 9-12

Budgetlagarna och ändringar i beskattningen
• centrala innehållet i budgetlagarna och statsbudgeten
• centrala ändringar i företagsbeskattningen
• ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster
• tilläggsavskrivningar under perioden 2020-2023
• tilläggsavdrag för forskning- och utvecklingsverksamhet

Aktuellt om moms och förskottsuppbörd
• kommande ändringar 2021
• nya anvisningar från Skatteförvaltningen
• aktuell skatte- och rättspraxis gällande moms
• ändrade personalförmåner
• aktuell skattepraxis gällande förskottsuppbörd

19.11 kl. 9-12

Slopandet av personlig inkomstkälla för aktiebolag
• erfarenhet under året som gått
• gränsdragning av övrig egendom
• behandling av fastställda förluster
• koncernbidrag

Bokslutsfrågor 2020–2021
• Bolagets upplysningar avseende Covid-19 och bolagets fortsatta drift
• Bokföringsnämndens utlåtande
• Behandling av kapitallån
• Bokföring och beskattning av anslutningsavgifter

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Föreläsningen bandas ej.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN