Hybridkurs: HHJ – Godkänd styrelsemedlem

HHJ-kurserna är ämnade att aktivera och utveckla styrelsearbetet och lämpar sig för både aktiva styrelsemedlemmar och de som överväger styrelsearbete. Kurserna hjälper också företagare och företagsledare att dra nytta av styrelsearbetet på ett bättre sätt. Syftet med kurserna är att genom styrelsearbetet ta till vara regionens företagsledares kompetens så att det gagnar små och medelstora företag samt att samla ihop regionens nuvarande och blivande styrelsemedlemmar.

På HHJ-kursen behandlas styrelsens sammansättning, olika roller, ansvar, riskhantering och arbetssätt (rapportering, strategiarbete, belöningssystem osv.) speciellt ur små och medelstora företags synvinkel och med stark tillämpning i praktiken via företagsexempel.

HHJ-kursen består av fyra kursdelar och ett grupparbete. De kursdeltagare som fullföljt kursens alla moment, får ett HHJ-diplom. Ifall något moment i kursen inte avklarats, har kursdeltagaren möjlighet att komplettera den delen på en annan HHJ-kurs utan extra avgift. En slutförd kurs är kravet för att få delta i det nationella HHJ-provet.

Program

Del I: God förvaltningssed
torsdag 21.9.2023, kl. 10.00–16.00
föreläsare: Stefan Wikman, Stewicon Ab

Del II: Organisering av styrelsen och styrelsearbetet
torsdag 28.9.2023, kl. 10.00–15.15
föreläsare: Mikael Still, VisionWorks

Del III: Strategiarbete
torsdag 5.10.2023, kl. 10.00–15.00
föreläsare: Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Education

torsdag 12.10.2023 grupparbete ca 4 timmar, klockslaget väljs av gruppen

Del IV: Uppföljning och styrning av företagets ekonomi
onsdag 18.10.2023 kl. 9.00–15.30
föreläsare: Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education

Kursmaterial: StyrelseAkademien: Vägledning till god styrelsesed samt föreläsningsmaterial

Anmälan:
Anmälan senast 7.9 här.

Anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. På kursen ryms 20 deltagare och de tas emot i anmälningsordning.

Mera information:
Maijastiina Jokitalo tfn 040 569 6371  eller maijastiina.jokitalo [at] chamber.fi

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN