Distanskurs: Incoterms 2020 – de nya leveransvillkoren för internationell handel

Leveransvillkoren Incoterms som används inom den internationella handeln har förnyats och de nya leveransvillkoren Incoterms 2020 trädde i kraft 1.1.2020. På kursen går vi igenom vad som ändrades och hur de nya leveransvillkoren påverkar hanteringen av leveranserna utomlands i praktiken.

Program

• Hur samt varför har Incoterms 2020 förnyats
• Vilka är de relevanta förändringarna
• Var sker leveransen enligt nya Incoterms 2020 samt varför är det viktigt att veta
• Vem i företaget borde bestämma vilket villkor som bör användas ?
• Hur fördelar sig ansvar samt skyldigheterna i de olika villkoren ?
• Varför är det viktig redan i offert skedet förstå leveransvillkorets innehåll
• Vilka villkor är fördelaktiga för säljaren, vilka för köparen?
• Genomgång av alla 11 Incoterms 2020 leveransvillkor
• Skador under leveransen, hör bö dessa skötas? vad täcker försäkringen
• Lärdomar av leveransvillkor och leveranser under Covid-19

Anmälan

Föreläsningen bandas ej.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN