Distanskurs: Konkurrensförbudsavtal – vad gäller fr.o.m. 2022

Konkurrensförbud efter arbetsförhållandets upphörande är ett sätt för arbetsgivaren att säkerställa att arbetstagarna inte övergår till en konkurrent direkt de slutat. Konkurrensförbud är i nuläget ganska vanliga, särskilt för personer i ledande ställning. Har du koll på att lagstiftaren förbereder relativt omfattande ändringar till den här delen och har du koll på vad de planerade ändringarna innebär? Om inte går vi på denna kurs igenom allt du behöver veta för att undvika onödig ersättningsskyldighet.

Vad är det alltså som ändras och hur påverkar det dig som arbetsgivare? Vilka åtgärder behöver man vidta för att uppfylla de nya villkoren som ställs i lagen, och inom vilken tid ska detta vara på plats?
Dessa och många andra frågor besvaras under webbföreläsningen om konkurrensförbudsavtal 23.11.2021.

Program

Konkurrensförbudsklausuler i dag
• Vad innebär konkurrensförbud?
• Vad gäller i dag?
• Vad är nytt och vad kommer att kvarstå?

Ersättningsskyldigheten för konkurrensförbudsklausuler
• I vilka fall är arbetsgivaren ersättningsskyldig?
• Ersättningsskyldigheten utvidgas – på vilket sätt?
• Ersättningsbeloppet bestäms i lag – hur?

Uppsägningsmöjlighet
• Vilka är arbetsgivarens möjligheter att säga upp ett konkurrensförbudsavtal?
• Hur ska man gå tillväga och vad förutsätts?

Tidsintervallet
• När börjar ändringarna gälla?
• Vad gäller under övergångsperioden?

Arbetsgivarens åtgärder med anledning av förändringarna
• Vad behöver du som arbetsgivare göra med anledning av de planerade ändringarna?
• I vilket skede behöver man agera?

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor

 

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN