Distanskurs: Ledarskapet i den nya vardagen

Skapa och bibehåll motivation, engagemang, tillit och tillhörighet samtidigt med resultat och utveckling i det nya normala

Är du förman, chef, ledare eller kanske HR? Har du de viktiga kunskaperna om olika verktyg och modeller för att leda i den nya normala vardagen? I den här kursen går vi igenom vedertagna verktyg och modeller och hur du i ett coachande förhållningssätt använder dessa i vår nya normala vardag som innebär att vi finns både i det fysiska rummet och i det digitala rummet, det vill säga hybridarbetsplatser.

Målgrupp
Det här tillfället vänder sig till dig som är förman, chef, ledare eller HR och har dina medarbetare både i det fysiska rummet och på distans.

Mål och syfte
Efter genomgången ska du ha fått en inblick i och verktygför att stämma av så att alla är med och för att skapa välmående. Syftet med dagen är att du ska känna en ökad trygghet genom att du har de redskap du behöver för att proaktivt kunna orientera dig i och hantera det nya normala.

Tid
Kursen är uppdelad på två halvdagar – 1.12 kl. 12 (11.30) -16 samt 2.12 kl. 9.00(8.30) -12.00

Kursinnehåll

Block 1
Träna dig i att urskilja arbetsuppgiften för att kunna ha konstruktiv diskussion kring hur den ska genomföras och följas upp. Syftet är att du ska få en förståelse för de olika mognadsnivåerna ett team kan befinna sig i och därmed se vilka insatser som kan behöva genomföras för att nå det önskade läget där teamet är som mest effektivt.
Genom förståelse för individens och gruppens mognadsnivå kan man planera vägen framåt.
• Vad är vad? Vad är hur? Träna bort var
• Gruppens mognad –genomgång av gruppens olika faser, hur man gör i nya vardagen
• Övning –hur ser det ut i min grupp?

Block 2
Lär dig grunden för att identifiera medarbetarens känsla av sammanhang
Syftet är att du ska ha en grund för att utöva det coachande ledarskapet.
• KASAM–känsla av sammanhang
• Hör du vad jag menar? Kommunikation, hur pratar vi med varandra–det coachande förhållningssättet
• Hur uppfattas förväntningar, säkerställ att uppgiften uppfattas lika –förväntad leverans, när och uppföljning?
• Övning–träna det coachande förhållningssättet

Block 3
Träna dig i ett verktyg för att få medarbetarna att tydliggöra sin uppfattning om sin situation utifrån krav, kontroll och stöd, om sin mentala belastning.
Syftet med genomgången är att du ska kunna skapa en balanserad tillvaro för medarbetaren vilket ger möjlighet till effektivitet.
• Krav kontroll stödmodell
• Gör det viktigaste först-hur jag identifierar vad och hur jag kan prioritera

Block 4
Prova verktyg för att genomföra effektiva möten med deltagare i både det fysiska och digitala rummet. Syftet med genomgången är att du ska känna ökad trygghet och beredskap inför möten med deltagare både i det fysiska rummet och i det digitala rummet.
• Digital närvaro – mötesteknik, tips och trix

Anmäl dig till kursen här.  Obs! Begränsat antal platser!

Annulleringsvillkor.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN