Distanskurs: Minimera riskerna som berör transportavtal och logistikkedjan

För att logistiken ska löpa smidigt är det viktigt för företagen att känna till riskerna som berör transportavtal och logistikkedjan. Vad finns det för fallgropar? Hur hanterar man riskerna? Hurudan inverkan har köpeavtalen på logistiken och vad har fraktföraren för ansvar? Bland annat dessa frågor tar vi upp under förmiddagens kurs som riktar sig till alla som arbetar med avtal om land- och sjötransporter. Kursen passar sakkunniga inom både inköps- och försäljningslogistik.

Risker i relation till transportavtal och logistikkedjor

  •  Identifiering av riskerna i logistikkedjan och i logistik/transportavtal
    • Riskhantering
  • Köpeavtalens inverkan på logistiken
  • Fraktförarens ansvar
  • Tvister och tvistlösning

Annuleringsvillkor

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN