Distanskurs: Nytt och aktuellt för dig som arbetsgivare och förman

Vad behöver jag som arbetsgivare och förman ha koll på? Vad finns det för ny lagstiftning och domstolspraxis som jag behöver känna till? Vad innebär det för mig som förman?

Under en förmiddag går vi igenom de viktigaste nyheterna inom arbetsrätten som du som förman och arbetsgivare behöver ha koll på. Vi går bl.a. igenom de nya skyldigheterna för arbetsgivare som har anställda med varierande arbetstid (eller s.k. noll-avtal), skyldigheten att bekosta utbildning, den kommande lagstiftningen om visselblåsarskydd och domstolens nya avgöranden. Nytt och färskt – allt serverat under en förmiddag.

 

Program

  • Nyheter i arbetsavtalslagen; arbetsgivarens skyldighet att bekosta utbildning, ge skriftlig information om centrala villkor i arbetet, ge information till deltidsanställda och visstidsanställda om mera arbete, arbetsgivarens granskningsskyldighet vid avtal med varierad arbetstid – vad innebär detta?
  • Nyheter i arbetstidslagen; samtycke för att påföra ytterligare arbetsskift i avtal med varierad arbetstid, arbetstagarens rätt till ersättning vid sent inplanerade arbetspass – vad är det frågan om?
  • Nytt på gång – kort om visselblåsarskydd – vad innebär det och för vem gäller det?
  • Ändringar på gång – t.ex. beträffande plattformsarbete
  • Nytt från domstolen – vi går igenom nyheter från domstolen och vad detta innebär för dig som arbetsgivare

Annulleringsvillkor

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN