Distanskurs: Praktiska frågor inför bokslutet

Välkommen med på en praktiskt inriktad bokslutskurs där vi går igenom de viktigaste och vanligaste frågorna när det kommer till företagens bokslut. Den här kursen passar dig som vill förbereda dig inför kommande bokslutstider.

Program
Utdelning av medel ur bolaget
• Vad lönar det sig att tänka på?

Minskning av eget kapital
• Alternativa metoder för att åtgärda situationen

Kapitallån
• Förutsättningar för betalning av kapital och räntor

Uppskattningar vid förändringar
• Hur skall man tänka kring dessa inför bokslutet?

Korrigering av fel
• Vilken information skall ges i bokslutet?

Kort repetition och tips:
• Presentation av erhållna stöd i bokslutet
• Vad gäller för sammanställning av bokföringsböcker och verifikatslag?
• Värdepapper i balansen – presentation, värdering, beskattning
• Tips gällande elektroniska underskrifter

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN