Distanskurs: Samarbetsförhandlingar och semester – åtgärder då arbetet minskar

Har du som förman eller arbetsgivare koll på reglerna om samarbetsförhandlingar? Vet du vem som är skyldig att samarbetsförhandla? Hur genomför man en samarbetsförhandling på ett smidigt sätt? Under kursen delar vi med oss av praktiska tips om hur du som arbetsgivare kan genomföra en smidig samarbetsförhandling vid minskning av arbetskraften. Vi kommer även att beröra frågor om vilka möjligheter man som arbetsgivare har att fatta beslut om uttag av semester och upparbetad arbetstid, som t.ex. övertid när behovet av arbetskraft snabbt minskar.

Program
kl. 8.45 Inloggning
kl. 9.00 Kursen inleds
kl. 11.00 Kursen avslutas

9.00 Samarbetsförhandlingar
• för vem?
• med vem?
• när?
• handlingar och tidsfrister att hålla koll på
•praktiska tips om vad man som arbetsgivare ska tänka på när man samarbetsförhandlar om ett minskat behov av arbetskraft.

Uttag av semester och upparbetad arbetstid
• vilka möjligheter finns det att komma överens?
• vem fattar beslut i sista hand?
• vilka tidsfrister ska arbetsgivaren iaktta?
• uttag av upparbetad arbetstid

Det elektroniska materialet skickas till deltagarna per e-post före kursen.

Anmäl dig via länken

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN