Distanskurs: Semesterlöneräkningens specialsituationer

Under kursen fördjupar vi oss på ett praktiskt sätt i speciella utmaningar vad gäller semesterlöner. Vi går bland annat igenom intjäning av semester vid förändring i arbetsförhållandet, semesterns beviljande och sparande samt anställningens avslutande och semesterersättning. Kursinnehållet konkretiseras med hjälp av övningar.

Program

Välkommen till semesterlönekursen
– målsättningen med kursen

Specialsituationer i årssemestern
– intjäning av semester när det sker förändring i arbetsförhållandet
– semesterns beviljande och sparande i specialsituationer
– räkneövningar och genomgång av övningarna

Paus

Undantag i semesterberäkningen
– anställningens avslutande och semesterersättning
– arbetsförhållandets ändringar under semesterårets gång
– räkneövningar och genomgång av övningarna

Sammandrag av utbildningen och avslutning

Annulleringsvillkor

    Vaikuta ja verkostoidu

    – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN