Distanskurs: Smidiga samarbetsförhandlingar

Smidiga samarbetsförhandlingar vid arbetsminskning
Har du som arbetsgivare koll på reglerna om samarbetsförhandlingar då arbetsgivaren överväger bl.a. uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid? Vet du när arbetsgivaren är skyldig att samarbetsförhandla? Hur genomför man en samarbetsförhandling på ett smidigt sätt och vilka dokument behövs?

Att samarbetsförhandla då arbetskraften i företaget minskar uppfattas ofta som en krävande process av både arbetsgivare och arbetstagare. Med god planering och väl underbyggd dokumentation är det dock möjligt att genomföra samarbetsförhandlingen på ett smidigt sätt, samtidigt som lagens regler iakttas. Under kursen delar föreläsarna från DKCO med sig av praktiska tips om hur du som arbetsgivare kan genomföra en samarbetsförhandling vid minskning av arbetskraften på ett smidigt sätt. Förutom det praktiska samarbetsförfarandet behandlas även frågor om grunderna för arbetsminskning, omplacerings- och omskolningsskyldighet samt det praktiska verkställandet av arbetsminskningen.

Program

Samarbetslagens tillämpningsområde
Vilka företag omfattas av samarbetslagen?
I vilka situationer är arbetsgivaren skyldig att föra samarbetsförhandlingar vid arbetsminskning?

Grunder för arbetsminskning

På vilka grunder kan arbetsgivaren genomföra en arbetsminskning?

Samarbetsförfarandet

Vem ska delta i förhandlingarna och vem är företrädare för personalgrupperna?
Vilka uppgifter ska arbetsgivaren lämna och vilka dokument behövs?
Fullgörande av förhandlingsskyldigheten och tidsfrister att iaktta
Vilket underlag behövs och vilka handlingar behöver upprättas?

Verkställande av beslutet

Hur verkställer man arbetsgivarens beslut med anledning av förda förhandlingar?
Iakttagande av uppsägningstid och återanställningsskyldighet

Anmäl dig till distanskursen.

Annulleringsvillkor.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN