Distanskurs: Whistleblowing-direktivet träder i kraft

EU:s whistleblowing-direktiv träder i kraft 2021 och det ställer nya krav på företag och organisationer inom den offentliga sektorn. Direktivet förutsätter att företag som sysselsätter minst 50 personer tar i bruk en anonym kanal via vilken det är möjligt att anmäla om man upptäcker överträdelser och oetisk verksamhet.

På kursen får du ta del av hur det nya direktivet påverkar ditt företag.

Program

• Hur påverkas ditt företag av det nya whistleblower-direktivet?
• Vilka skyldigheter innebär det nya direktivet och dess nationella genomförande?
• När måste rapporteringskanaler finnas och med en hurudan lösning uppfyller ditt företag kraven i direktivet?
• Vad behöver ditt företag beakta när ni tar emot rapporter och följer upp dem?

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN