Etäkoulutus: Ajankohtaista arvonlisäverosta

Koulutuksessa käsitellään ajankohtainen verotus- ja oikeuskäytäntö Verohallinnon viimeaikaisten ohjeiden sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksien perusteella. Lisäksi käydään läpi 1.7.2021 voimaan tulevat kaukomyyntiä koskevat säännökset. Keskustelemme myös arvonlisäverotuksen tulevista muutoksista ja käydään läpi osallistujien ennakkoon lähetettyjä kysymyksiä.

Alustava ohjelma

Myynti Suomessa sekä alv-vähennysoikeus (mm):
• Kiinteistönluovutukset
• Muu veroton myynti
• Oman käytön alv
• Alv-vähennyksen edellytykset
• Vähennysrajoitukset
• Ajankohtainen ohjeistus Verohallinnolta
• Ajankohtainen oikeuskäytäntö

1.7.2021 voimaan tulevat muutokset
• Arvoltaan vähäisen tavaran maahantuonti
• Tavarn myynti ulkomailla oleville kuluttajille
• Kansainvälinen palvelumyynti
• Arvonlisäverotuksen erityisjärjestely
• Ahvenanmaan veroraja

Vireillä olevia alv-muutoksia

Ennakkokysymyksiä osallistujilta

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN