Etäkoulutus: HR-vuosikello

Koulutuksessa HR-vuosikelloa käydään läpi esimerkkien valossa valiten vuosikellosta laajempaan esittelyyn muutamia tärkeimpiä HR:n tehtäviä. Pääpaino koulutuksessa on kokonaiskuvan luominen ja ideoiden antaminen.

Koulutuksessa on varattu aikaa myös osallistujien omille esimerkeille ja niiden pohjalta käytävälle keskustelulle. Voit halutessasi miettiä etukäteen omassa yrityksessäsi hyväksi havaitun HR-käytännön, jonka haluaisit jakaa muiden osallistujien kanssa.

HR-vuosikello -koulutuksen hyödyt:

• HR-vuosikellon laatiminen selkeyttää HR:n moninaista tehtäväkenttää ja helpottaa tehtävien hoitamista suunnitelmallisesti
• Saat eväät hyvän henkilöstöjohtamisen työkalun käyttöönottamiseen
• Opit yhtenäistämään yrityksen toimintatapoja
• Saat ideoita omaan työhösi.

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen koulutukseen tästä.

 

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN