Etäkoulutus: Individuaaliperusteinen irtisanominen

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi päättämistä henkilökohtaisilla perusteilla. Koulutuksen käytyäsi tiedät, miten irtisanot työntekijän oikein. Erilaisia irtisanomistilanteita käydään läpi tuomioistuinten ratkaisuja hyödyntäen. Käytännönläheisessä koulutuksessa saat tuoreimman tiedon lisäksi mukaasi runsaasti aiheeseen liittyviä malliasiakirjoja. Koulutuksessa saat vastauksen muun ohella seuraaviin kysymyksiin:
-Minkälaisia riskejä koeaikapurun suorittamiseen voi liittyä ja miten ne voidaan välttää?
-Mikä on varoituksen merkitys irtisanomiskynnyksen ylittymiseen?
-Voidaanko jatkuvasti alisuoriutuvat työntekijän työsuhde päättää?
-Milloin työntekijän sairaus muodostaa päättämisperusteen?
-Missä tilanteessa työntekijä tulisi uudelleensijoittaa toisiin tehtäviin?
-Minkälaista dokumentaatiota päättämistilanteista tulee laatia?
-Milloin päättämissopimus kannattaa tehdä irtisanomisen sijaan?
-Mitä ehtoja päättämissopimukseen voidaan laillisesti ottaa?

Koulutus on hyödyllinen henkilöstö- ja työsuhdeasioista vastaaville, esimiehille ja kaikille, jotka työssään tarvitsevat tietoa työsuhteisiin liittyvistä asioista.

Ohjelma

Päättäminen henkilökohtaisilla perusteilla
o Koeaikapurku
o Purkamisen ja irtisanomisen välisestä rajanvedosta
o Erityisiä päättämistilanteita
✓ Työvelvoitteen laiminlyönti
✓ Alisuoriutuminen
✓ Ohjeiden vastainen menettely
✓ Luottamuspula
✓ Kilpaileva toiminta
✓ Yhteistyökyvyttömyys
✓ Luvattomat poissaolot
✓ Sairauden alentama työkyky
✓ Syyllistyminen rikokseen
✓ Sopimaton käytös ja yhteistyökyvyttömyys
✓ Päihteiden väärinkäyttö
o Irtisanomisen ja purkamisen rajanvetoa
o Päättämismenettely
o Sopimukset työsuhteen päättämisestä irtisanomisen vaihtoehtona

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Peruutusehdot

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN