Etäkoulutus: Kassavirtalaskelman idea

Kassavirta on yrityksen suoriteprosessin peilikuva ja kassavirtalaskenta on kustannustehokas ja tarkka laskentamenetelmä. Sen avulla on saatavissa tarkka kokonaiskuva yrityksen toiminnasta.

Koulutuksessa saat tiedot siitä, miten voit tehostaa myyntitoimintoja ja miten ohjaat yrityksen resurssitarpeiden suunnittelua kassavirtalaskelman avulla.

Ohjelma

9.30 Kassavirtalaskelman idea

• Rahoituslaskelman ja kassavirtalaskelman rakenne ja erilaisia malleja

• Rahoituslaskelman ja kirjanpidon välinen yhteys

• Yrityksen maksuvalmiuden arviointi kassavirtalaskelman avulla vs. taseen tunnuslukujen kautta

• Kassavirtalaskelman hyödyntäminen yrityksen operatiivisessa johtamisessa

• Kassavarojen lisääminen tehokkaalla taseen johtamisella

12.30
Tilaisuus päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN