Etäkoulutus: Kauppakamarin johtoryhmävalmennus 10.5. ja 21.5.

Kauppakamarin johtoryhmävalmennus on uusi dynaaminen henkilökohtaiseen ja ryhmän kehitykseen tähtäävä valmennuskokonaisuus johtoryhmän jäsenille. Valmennusohjelman tavoitteena on tarjota johtoryhmän jäsenelle parempaa ajattelua omasta roolista johtoryhmässä sekä laadukkaat työkalut omassa roolissa onnistumiseen. Valmennukseen voi osallistua sekä yksittäinen johtoryhmän jäsen että useampi jäsen samasta johtoryhmästä.

Valmennus on suunnattu johtoryhmän jäsenille, joilla tahtotila kehittää omaa johtoryhmätyöskentelyä sekä uusille johtoryhmän jäsenille, jotka haluavat oppia perusteet onnistuneeseen ja organisaation liiketoimintaa tukevaan johtoryhmätyöskentelyyn. Valmennusta suositellaan 10–200 henkilöä työllistävien organisaatioiden johtohenkilöille.

Valmennuksen tärkeänä osana on toimivan johtoryhmän alkukartoitus sekä henkilökohtainen haastattelu. Kahdessa valmennuspäivässä käydään läpi kokonaisvaltaisesti johtoryhmätyöskentelyä. Valmennus on tyyliltään proaktiivinen ja osallistujat pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan ja verkostoitumaan keskenään.

Valmennuksen teemoina

 • johtoryhmän tarkoitus, roolit ja tehtävät
 • strateginen ajattelu
 • tehokkaat kokouskäytännöt ja toimintatavat
 • innostava tiimityöskentely
 • yhdessä oppiminen ja sparraaminen
 • itsensä johtaminen
 • systeeminen ajattelu
 • organisaation ihmiskäsitys

Ohjelma

Alkukartoitus (toimiva johtoryhmä) ja henkilökohtainen haastattelu (30 min).

Valmentajat sopivat ajankohdan haastatteluun osallistujan kanssa. Haastattelu toteutetaan etäyhteydellä sovittuna ajankohtana, n. 1–2 viikkoa ennen ensimmäistä valmennuspäivää. Osallistujaan otetaan yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi.

Valmennuspäivä 1 | 10.5. klo 11.00–16.00

Johtoryhmä suunnannäyttäjänä

 • Johtoryhmän tarkoitus, perustehtävä, roolit ja vastuut
 • Miten uudistumme ja uudistamme johtoryhmän toimintaa: strateginen ajattelu, tehokkaat kokouskäytännöt, itsensä johtaminen
 • Johtoryhmä suunnan näyttäjänä – organisaation ihmiskäsitys ja toimintakulttuuri

Valmennuspäivä 2 | 21.5. klo 11.00–16.00
Johtoryhmän työskentely, tiimi ja johtoryhmän jäsenen henkilökohtainen kasvu

 • Työkaluja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen: strategiset mittarit, jatkuva uudistuminen
 • Voittavan tiimin rakentaminen, yhdessä oppiminen ja sparraaminen, oppimistiimit
 • Henkilökohtainen kasvu ja kehityssuunnitelma – minä johtoryhmän jäsenenä

Valmennus toteutetaan Kuopion alueen, Pohjanmaan ja Länsi-Uudenmaan kauppakamareiden yhteistyöllä. Osallistujat pääsevät näin myös verkostoitumaan laaja-alaisesti yli maakuntarajojen.

Osallistujat saavat linkin Teams-yhteyteen ennen valmennuspäiviä. Alkukartoitus ajankohta sovitaan osallistujan kanssa erikseen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN