Etäkoulutus: Kilpailukieltosopimus

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen. Työnantajan näkökulmasta muutoksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sillä kaikki kilpailukieltosopimukset tulevat työnantajille maksullisiksi. Koulutuksessa saat vastauksen muun ohella siihen, miten työnantajien ja HR-tiimin tulisi varautua muutokseen olemassa olevien työsopimusten, rekrytointiprosessin ja työsopimuspohjien kannalta lainsäädäntömuutokseen liittyvien taloudellisten vaikutusten ja liiketoiminnan riskien minimoimiseksi.

Koulutuksessa saat vastauksen seuraaviin kysymyksiin:
– miten kilpaileva toiminta määritellään työsuhteen aikana ja sen jälkeen?
– kenen kanssa ja millä perusteella kilpailukieltosopimus voidaan solmia?
– miten kilpailukieltosopimus tulisi irtisanoa?
– ennen lakimuutosta solmittujen kilpailukieltosopimusten asema lakimuutoksen jälkeen?
– suojaako salassapitosopimus työnantajaa kilpailukieltosopimusten muutosten jälkeen?
– miten työntekijälle maksettava korvaus määräytyy jatkossa?
– työsuhteen päättäminen kilpailevan toiminnan perusteella?

Ohjelma 

Kilpailukiellot työsuhteissa
• Työsuhteen aikana ja sen jälkeen
• Erityisen painava syy kilpailukieltosopimuksen tekemiseen
• Lakimuutoksen vaikutukset kilpailukieltosopimuksiin
• Muutoksiin varautuminen

Työsuhteen päättäminen kilpailevan toiminnan vuoksi


Salassapidon suhde kilpailukieltoon

• Työsuhteen aikana ja sen jälkeen
• Salassapitosopimus

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN