Etäkoulutus: Osakassopimus

Koulutuksessa tarkastellaan osakassopimuksiin liittyviä asioita erityisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden näkökulmasta.

Koulutuksessa kuulet mm.

• mikä on osakassopimus ja millainen on sen keskeinen sisältö
• mitä tulee huomioida osakassopimusta laadittaessa ja millainen elinkaari sillä on
• millaisia vaikutuksia sopimuksella on osakkaisiin, yhtiöön ja sen hallintaan
• miten välttää sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja onnistua niiden ratkaisemissa?

Osallistujat saavat koulutuksen yhteydessä käytännönläheisen työkalun, joka auttaa osakassopimuksen laatimisessa.

Ohjelma

9.00
Osakassopimus
Mikä on osakassopimus
• Osakassopimuksen elinkaari
• Osakassopimuksen laatiminen

10.30
Kahvitauko

10.45
Osakassopimuksen keskeinen sisältö
Sopijapuolet
• Yhtiöön liittyvät asiat sopimuksessa
• Osakkeisiin liittyvät asiat sopimuksessa
• Erimielisyyksien välttäminen ja ratkaiseminen

11.45
Osakassopimus käytännössä
• Vaikutukset osakkaisiin
• Vaikutukset yhtiöön ja sen hallintaan
• Osakassopimuksen vaikeat kohdat
– kilpailukielto ja salassapito
– työsuhdeasiat
– likvidaatiopreferenssi

12.15
Tilaisuus päättyy

Helsingin seudun kauppakamarin järjestämän koulutuksen peruutusehdot löytyvät koulutuksen esittelysivulta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN